umowa kupna sprzedaży gruntu

Indeks
Biżuteria ręcznie robiona .... Falling in...
 

Temat: jak załatwić?
Witam , mam pytanie w imieniu bliskiej mi osoby: w 1990r aktem darowizny /u notariusza/ osoba otrzymała grunt orny o pow 0,60 ha , wkrótce po wyjechała za granicę ,teraz nosi się z zamiarem przyjazdu i chce sprzedać wyżej wymieniony grunt . Problem wtym ,że nie posiada numeru NIP / a może to nie problem-nie wiem? /;
1/ czy ,aby sfinalizować tą transakcję umową kupna-sprzedaży notarialnie wystarczy mieć dowód osobisty /z peselem/ i akt darowizny wówczas zawarty potwierdzający własność gruntu
, albo jakieś inne dokumenty?
2/ czy będzie musiał zapłacić jakiś podatek ,osobiste zgłoszenie w US itp.../ale co? /
3/ jakie inne ewentualne formalności ?
Intencją jego jest przeprowadzenie tej sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnych opłat .
A może jest inny sposób ,żeby tą sprawę załatwić ???
Za odpowiedzi bardzo dziękuję , pozdrawiam .
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=6677Temat: Prosze o porade
Mysle, że kupno zmienic może tylko twój stan formalo- prawny, staniesz się użytkownikiem wieczystym ( to troche inne prawo jak prawo wlasciciela) i to tylko tyle.
Co do rur- nie [powinienes liczyc na adne odszkodowanie ponieważ wiadomo ci już o " wadach" i " ograniczeniach" jakie ten teren posiada- gdybyś nabyl go nie mając tej wiedzy mógłbys dochodzic jakiś swoich praw a tak - nistety nie ma szans ale... z tego tytulu można maksymalnie obniżać cene terenu- możesz go wykoszystac jedynie jako np.ogródek dla klientow, mini parking dla rowerów i tyle.
Przypuszczam , że proponowana Ci transakcja jest transakcją wiazaną czyli nie ma lokalu bez gruntu i pewnie tak trzeba to rozpatrywać.
Nie ma zadnych podstaw aby akty notarialne były sporządzane przez jednego tylko notariusza- jest wolnośc wyboru . jeżeli jeszcze dodatkowo to Ty masz byc płatnikiem to Ty wybierasz a nie sprzedający. Spróbój może zaptroponowac Spółdzielni - umowa przedwstępna kupna-sprzedaży - że pokrywasz koszty opłat notarialnych ( notariusz+ podatek itp.) ale tylko do wysokości = temu ile kosztowaloby to u notariusza przez Ciebie proponowanego- tańszego. Różnice doplaca sprzedajacy czyli Spółdzielnia.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=60212


Temat: Rachunek czy faktura
Sprzedaż VAT może być albo opodatkowana albo zwolniona. Jeżeli coś jest opodatkowane 0% lub zwolnione to wystawia się faktury ale oczywiście nie występuje podatek VAT. Zupełnie inna sprawa to sprzedaż nie podlegająca ustawie o VAT. Sprzedaż gruntu nie podlega ustawie o vat i moim zdaniem nie powinna tu mieć miejsca ani faktura ani rachunek tylko umowa kupna sprzedaży.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=4184


Temat: Zasiedzenie i ile warta jest umowa kupna ??
Zasiedzenie i ile warta jest umowa kupna ??
  Postaram się pokrótce opisać sytuację ,moja mama i ojczym kupili dom ,umowa kupna -sprzedaży była spisana tylko przy świadkach(i jednym z dwóch synów sprzedającego) czy taka umowa ma wartość prawną?
Teraz dalszy ciąg sprawy,pół roku temu zmarł mój ojczym i mama została z moja przyrodnią siostrą w tymże domu ,czy może strać się o prawa do tego domu przez zasiedzenie (minęło już 20 lat) jeżeli tak to po ilu latach ?
Użytkowali ten dom i płacili podatki od gruntu i nieruchomości.Od czego zacząć procedurę jeżeli w ogóle cokolwiek można zrobić ,aby nabyć prawo własności.Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=54786


Temat: Zasiedzenie czy kradzież pod osłoną prawa??

  Sprzedaż gruntu nie wyklucza zasiedzenia - Rzeczpospolita
Nie jest tak źle - skoro to była umowa kupna sprzedaży a nie darowizna i nie można tu mówić o zakupie w złej wierze (nie można udowodnić że wiedzieliście lub mogliście się w łatwy sposób dowiedzieć o roszczeniach) to wygrana sąsiadów w sądzie nic nie zmieni dla Was a najwyżej dla Pana od którego kupiliście działkę, gdyż chroni Was rękojmia wiary ksiąg publicznych (Wy nadal będziecie mieli ziemie a sąsiedzi będą mogli pozwać poprzedniego właściciela o odszkodowanie).
Jeżeli poprzedni właściciel płacił podatki i częściowo ją użytkował a sąsiadom działkę użyczył (nieodpłatnie) do korzystania to może nawet sąsiedzi nie wygrają tego zasiedzenia.
Dodatkowo zgodnie art. 556 § 2 kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). Czyli gdyby sąsiedzi wygrali zasiedzenie a dodatkowo sąd uznał że kupiliście działkę w złej wierze i umowa notarialna jest nieważna to możecie żądać odszkodowania od poprzedniego właściciela.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=145239


Temat: Co będzie lepsze: zniesienie wpółwłasności i darowizna , czy umowa kupna -sprzedaży?
Co będzie lepsze: zniesienie wpółwłasności i darowizna , czy umowa kupna -sprzedaży?
  Mam następujący problem: Moi teściowie oraz brat teściowej ze swoją żoną są współwłaścicielami 5 działek budowlanych o powierzchni ok.1500m kw każda. Podział działek z jednej dużej nastąpił w 2009r w tym samym roku wydane zostały warunki zabudowy na te działki (warunki są na mnie). Teściowie oraz druga para współwłaścicieli chcieliby 3 działki przekazać mojej żonie a 2 kolejne bratu mojej żony. I tu właśnie cały ambaras: czy lepszym wyjściem byłoby zniesienie współwłasności na rzecz np. mojej teściowej a następnie darowizna na rzecz mojej żony i jej brata?(chodzi o opłaty podatkowe, notarialne z tym związane). Czy może lepszym rozwiązaniem , mniej czasochłonnym i tańszym byłoby sporządzenie umowy kupna sprzedaży( w formie aktu notarialnego) pomiędzy mną i moją żoną a aktualnymi właścicielami gruntu.Kiedy koszty będą mniejsze? Ile wynosił będzie podatek od poszczególnych czynności? Bardzo proszę o pomoc i doradzenie mi lepszej dla mnie i mojej żony opcji(wdzięczny będę za podanie podstaw prawnych tych dwóch czynności-chodzi o podatki od nich). Z góry dziękuje. Czekam na informację.:)
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=3727


Temat: Potrzebna porada prawno-organizacyjna

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U.04.261.2603)

Art. 92 do 100 regulują kwestie podziałów nieruchomości.
Co do gruntów ornych (przeznaczonych na cele orne) - nie można takich podzielić chyba, że wydano w stosunku do nich decyzję o warunkach zabudowy.


Art. 92. (73) 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.
2. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art.93 2a. (74) Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.


Czy z powyższego nie wynika, ze nie można wydzielić działki o powierzchni poniżej 3000 m bez wydania warunków zabudowy? Dodam, że na działce z której byłoby wydzielona nasza działeczka znajdują się już zabudowania siedliskowe, są media i wydzielona działka miałaby dostęp do drogi.

Znalezione w necie:

Znajdujemy rolnika, zainteresowanego sprzedażą małej działki rolnej, przykładowo 2000 mkw. Następnie rolnik składa wniosek o warunki zabudowy dla interesującej nas działki. Po otrzymaniu przez rolnika warunków zabudowy, podpisujemy z niż umowę przedwstępną kupna ziemi rolnej, a następnie rolnik występuje o pozwolenie na budowę oraz wylewa fundamenty. W tym momencie powinniśmy zawrzeć z rolnikiem umowę warunkową sprzedaży działki z pozwoleniem na budowę. Powinna to być umowa warunkowa, ponieważ prawo pierwokupu działki rolnej, gdy jest kupowana przez nierolnika zachowuje ANR – chociaż rzadko z niego korzysta.

Jak to powinno wyglądać w naszym przypadku?
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=8949


Temat: Budynek sprzedany z działką tylko po jego obrysie.
Odpowiedzi na pytania:

1. Sąsiad sam i tak tego nie kupi. Żeby kupiła to wspólnota, musi być zgoda wszystkich właścicieli lokali. Umowa kupna musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Możesz wystąpić z pismem do urzędu miasta, że sąsiad nie ma zgody pozostałych właścicieli lokali ani nie jest przez nich upoważniony do prowadzenia jakichkolwiek rozmów w tej sprawie.

2. Można dokonać umownego podziału nieruchomości do wyłącznego korzystania (umowa quoad usum). Wówczas koszty utrzymania poszczególnych części nieruchomości wspólnej ponoszą wyłącznie ci właściciele, którzy ją użytkują. Podobnie z pożytkami.

3. Możesz sam napisać projekt.

4. Sam zwołaj zebranie.

5. Zależy, kiedy gmina podzieliła nieruchomość i sprzedała pierwszy lokal. Kiedyś nie było takich wymogów.

6. Według udziałów, bo po zakupie ta działka wejdzie w skład nieruchomości wspólnej.

7. Możecie uzyskać bonifikatę od ceny rynkowej - patrz art. 68 ust. 1 pkt 8 oraz art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Art. 68. 1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 [wartość rynkowa], jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
8/ w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2;

Art. 209a. 1. Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego.

8. Tak - patrz pkt 7.

9. Nie ma takiej możliwości. Punktem wyjścia jest wycena (obowiązkowa), następnie jest możliwa bonifikata. Sprawdź to w uchwałach gminy. Rada Gminy powinna mieć podjętą uchwałę o zasadach sprzedaży nieruchomości, przyznawaniu bonifikat itp.

10. Tak - wymagana jest zgoda wszystkich. W razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego - to już było.

11. Nie.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4808


Temat: Kupno działki

Witam,
zaiste nie rozumiem pośrednictwo w kupnie działki. Sprzedający nie lubi dodatkowych kosztów
Pośrednik też będzie korzystał ze swojego zaprzyjaźnionego Notariusza a ponadto obejmie również sprzedającego swoją ochroną a zatem weźmie też prowizję od sprzedającego nieruchomość.
Biura Notarialne spełniają dobrze swoją rolę przy sporządzaniu aktów kupna sprzedaży i udzielają wszelkich informacji jakie dokumenty należy przedstawić przy zawieraniu transakcji. Chronią sprzedającego i kupującego.
Takie sprawy jak zbieranie dokumentów potrzebnych do sprzedaży załatwia sprzedający na podstawie informacji od Notariusza.
Kupujący w dniu zawarcia umowy powinien posiadać dowód osobisty nr NIP i najlepiej gotówkę. :oops:
Sprzedający przedstawia następujące dokumenty na dzień wcześniej przed sporządzeniem Umowy, następnie sprawdzenie i podpisanie Umowy.
Dokumenty:
-zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o nieruchomości (czy jest to własność, czy nie jest zadłużona..)
-zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym lub miejskim (gminnym) planie zagospodarowania przestrzennego
-wypis i wyrys z rejestru gruntów o nieruchomości z Wydziału Geodezji ... Urzędu Miasta lub Gminy (czy nie trzeba odralniać, klasa gruntu)
-mapka ewidencyjna nieruchomości z Wydziału Geodezji ... Urzędu Miasta lub Gminy
-mapka sytuacyjno-wysokościowa nieruchomości z Wydziału Architektury bądź Budownictwa... Urzędu Miasta lub Gminy

Ponadto sprzedający winien posiadać w dniu podpisania Umowy, swój dowód osobisty i nr NIP
Życzę powodzenia Maria :D
Jeżeli chodzi o ścisłość MariaBoz to do transakcji kupna sprzedaży działki kupujący potrzebuje:
dowód osobisty lub paszport, numer NIP (albo oświadczy u notariusza, że takiego numeru nie posiada). Jeżeli kupuje do majątku wspólnego z małżonkiem - małżonką notarialne pełnomocnictwo od niego -niej do nabycia nieruchomości.
Do opisania działki sprzedawanej potrzebny jest:
odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów (za 12,30 zł), zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania działki. Jeżeli sprzedawana działka jest wyłączana z księgi wieczystej z pośród innych działek to rzeczywiście potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów (za 120,00 zł). Wskazane jest sprawdzenie w ewidencji gruntów co jest pod ziemią (żeby nie nadziać się np. na gazociąg). Natomiast na tym etapie nie ma sensu kupowanie mapy zasadniczej działki.
Sprzedający potrzebuje do transakcji: dowód osobisty lub paszport, numer NIP (albo oświadczy u notariusza, że takiego numeru nie posiada). Jeżeli nabył działkę w drodze dziedziczenia lub darowizny to zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku.
Kupujący przy transakcji powinien mieć gotówkę lub część gotówki (zadatek lub zaliczkę) lub oświadczenie banku, jeżeli kupuje z kredytu.
To taka najprostsza transakcja.
Po za tym nie ma nic takiego jak trzydzieści dni ważności odpisu z ksiąg wieczystych, wypisu z rejestru gruntów czy też zaświadczenia o przeznaczeniu w planie... Te dokumenty są ważne do momentu nastąpienia zmian.
I to, że pośrednik ma swojego ulubionego notariusza to nic nie znaczy. O wyborze decyduje płatnik taksy notarialnej, czyli najczęściej kupujący. Notariusze rzeczywiście doradzą bezpłatnie odnośnie całej transakcji, natomiast odpowiadają tylko za to by umowa kupnasprzedaży była sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Co oczywiście nie znaczy, że wprowadzą strony w błąd, czy też o czymś im nie powiedzą.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=122402
 
 
Pokrewne
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates