UMK wydz.filozofii

Indeks
Biżuteria ręcznie robiona .... Falling in...
 

Temat: Kulturoznastwo
Dot.: Kulturoznastwo
  Kulturoznawstwo jest ciekawe pod tym względem, że jeszcze nie spotkałam się z takimi samymi przedmiotami na różnych uczelniach ;) Wszędzie to wygląda po swojemu, podejrzewam że zależy to od wydziału, do którego kulturoznawstwo przynależy. Przedmioty na I roku kulturoznawstwa UMK:

Wprowadz. do wiedzy o kulturze
Wprowadz. do wiedzy o literaturze
Wprowadz. do wiedzy o sztukach plastycznych
Wprowadz. do wiedzy o teatrze
Wprowadz. do wiedzy o filmie
Wprowadz. do wiedzy o muzyce
Historia sztuki
Historia dramatu i teatru
Historia filmu
Historia muzyki
Historia filozofii
Logika
Historia literatury dawnej (do końca XVIII wieku)
Poetyka dzieła literackiego
Poetyka dramatu
Poetyka filmu
Semiotyka
Wykład monograficzny

Proszę się nie zniechęcać słowem "historia" :D
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=338984Temat: Konferencja: "NicolĂĄs Gómez DĂĄvila - myśliciel współcze
Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„NicolĂĄs Gómez DĂĄvila – myśliciel współczesny?”
Dom Gościnny UJ w Przegorzałach, 21–22 października 2009 r.

21 października
10:00 Otwarcie konferencji przez prof. dr. hab. Bogdana Szlachtę Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Krzysztofa Urbanka z Wydawnictwa Furta Sacra.
Panel I: Reakcja samotnika

10:15 dr RadomĂ­r MalĂ˝ (Uniwersytet Czeskie Budziejowice) „Czy filozofia reakcjonizmu NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili może przemówić do dzisiejszego chrześcijanina?”

10:35 mgr Adam Danek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) „NicolĂĄs Gómez DĂĄvila jako archaista”

10:55 Sebastian Stodolak (Student Filozofii, Uniwersytet Warszawski) „Samotnik z Bogoty. Małe studium samotności”

12:15 Dyskusja

12:35 Przerwa kawowa

Panel II: Kompozycja pointylistyczna: filozofia, politologia, teoria prawa

13:00 dr Krzysztof Urbanek (Furta Sacra, Warszawa) „Tzw. śmierć Boga. NicolĂĄs Gómez DĂĄvila o myśli Fryderyka Wilhelma Nietzschego”

13:20 Jakub Kawka (student Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) „Koncepcja Świętego Cesarstwa w myśli NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili a idee polityczne Hispanidad”

13:40 Piotr Wilkowski (student Prawa, Uniwersytet Warszawski) „Pojęcie preskrypcji na przestrzeni wieków. Od starożytnego Rzymu do NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili”

14:00 Dyskusja

14:30 Obiad

Panel III: Czasy ostateczne

16:00 dr hab. Adam Wielomski, prof. AP, (Akademia Podlaska, Siedlce) „Apokalipsa polityczna. Rozważania wokół pewnego scholium NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili”
16:20 mgr Maciej Zakrzewski, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) „Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili”

16:40 Dyskusja

Panel IV: Między fideizmem a racjonalizmem

17:00 dr Sylwia Zawadzka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) „Krytyka nowożytnego racjonalizmu w ujęciu NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili”

17:20 mgr Piotr Musiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) „O wierze i rozumie. Podobieństwo koncepcji NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili i Johna Henry'ego Newmana”

17:40 Dyskusja

Panel V: Recenzje książek autorów obcych

18:00 dr hab. Adam Wielomski, prof. AP, (Akademia Podlaska, Siedlce) „Recenzja książki Tilla Kinzla (Niemcy) NicolĂĄs Gómez DĂĄvila. Parteigänger verlorener Sachen [NicolĂĄs Gómez DĂĄvila. Stronnik przegranych spraw]”

18:10 dr Krzysztof Urbanek (Furta Sacra, Warszawa) „Recenzja książki Alfreda AndrĂŠsa Abada Torresa (Kolumbia) Pensar lo implĂ­cito. En torno a Gómez DĂĄvila [Myśleć to, co implicite. Wokół Gómeza DĂĄvili]”

18:20 Dyskusja

18:40. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:00 Kolacja


22 października

Panel VI: Katolicyzm, tradycjonalizm, konserwatyzm, nacjonalizm

09:00 dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) „Juste milieu w polityce i w teologii. Komentarz do scholium NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili: Santo TomĂĄs: ¿un «orleaniste» de la teologĂ­a?”

09:30 prof. Miguel Ayuso Torres (Universidad Pontificia Comillas, Madryt) „Nación y nacionalismo. Una reflexión sobre el pensamiento de NicolĂĄs Gómez DĂĄvila” [„Naród i nacjonalizm. Rozważania na temat myśli NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili”]

10:00 prof. JosĂŠ DĂ­az Nieva (Universidad CEU–San Pablo, Madryt) „Conservatismo y conservadores en Colombia” [„Konserwatyzm i konserwatyści w Kolumbii”]

10:30 dr Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) „Plebejska dusza. Obraz pospólstwa w twórczości NicolĂĄsa Gómeza DĂĄvili”

11:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

12:00 Obiad
Źródło: xportal.pl/viewtopic.php?t=1492


Temat: 27 kwietnia 2009 - Konferencja o państwie
Skopiowałem takie coś z forum politologii, myślę, że to ma charakter otwarty:


/// Państwo emancypacyjne - opresywne


Czy zastanawiałeś się gdzie zmierza nowoczesne państwo? Gwarant wolności, a może wszechobecna machina, zwiększająca wciąż kontrolę nad obywatelami? Wolność czy zniewolenie? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć organizatorzy konferencji:

Państwo: emancypacyjne/opresywne.

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Koło Nauk Politycznych UJ zapraszają.
Jeśli fascynuje cię polityka i leżą ci na sercu współczesne problemy społeczne przyjdź: 27 kwietnia w gmachu Audytorium Maximum UJ, sala wystawowa A od godziny 10.00. Posłuchaj jak współczesne państwo postrzegają politolodzy, filozofowie i socjolodzy. Spójrz na rzeczywistość innymi oczami. Serdecznie zapraszamy.

Plan Konferencji
27 kwietnia 2009

Państwo: emancypacyjne/ opresywne10.00 - 10.15 Wykład otwierający - Dziekan wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Bogdan Szlachta


10.15 - 11.15 Panel I: Korzenie myślenia

Dr Piotr Bartula, (IF UJ) - Libertarna utopia vs. dysutopia "państwa celów"

Mgr Arkadiusz Górnisiewicz (INPiSM UJ) - Nadużywanie Nietzschego

Przemysław Tacik (MISH UJ) - Szibboleth dla Karola Marksa


11.15 - 11.45 Dyskusja

11.45 -12.00 Przerwa na kawę


12.00 - 13.30 Panel II: Paradoksy emancypacji

Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ (INPiSM UJ)- Emancypacyjna: droga do zniewolenia

Mieszko Pawlak (politologia UJ) - Demokracja zniewalająca. Hipertrofia idei demokratycznej według Jana Bobrzyńskiego
Mgr Michał Zabdyr - Jamróz ( INPiSM UJ)- Emancypacja jako opresja. Interpretacja instytucji Habeas Corpus przez pryzmat koncepcji biopolityki
Olgierd Sroczyński (filozofia UJ) - Libertariańska krytyka demokracji w myśli Hansa-Hermanna Hoppego

13.30 - 14.00 Dyskusja

14.00 - 14.15 Przerwa na kawę

14.15. - 15.45 Panel III: Pytania o emancypację

Dr Piotr Kimla (INPiSM UJ) - Państwo - obrońca wolności

Dr Anna Krzynówek (Wyższa szkoła pedagogiczno - filozoficzna "Ignatianum")-
Przymus emancypacji - uwagi na marginesie hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera

Mgr Miłosz Renda (INPiSM UJ) - Kultura masowa - między sztuką a hegemonią

Mgr Ewa Wyrębska (ISM UŁ) - Czyj głos się liczy? Rawls i Habermas o roli religii w państwie liberalno-demokratycznym

Michał Podniesiński (filozofia i politologia UJ) - Dlaczego Anglosasi nie lubią Foucault?

15.45 - 16.15 Dyskusja

16.15 - 17.15 Przerwa na obiad


17.15 - 18.45 Panel IV: Przeszłość i przyszłość

Dr Pietrzyk - Reeves (INPiSM UJ) - Zmagania z wolnością w państwie liberalnym albo paradoks libertas et potestas

Dr Krzysztof Szczerski (INPiSM UJ) - Egzekucja władzy - państwo jako Nowoczesny Prometeusz.
Jakub Steblik (etnologia UJ) - Czy opresyjność w czasie kryzysu gospodarczego jest wciąż opresyjnością?

Mgr Ireneusz Koepke (UMK w Toruniu) - Estetyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz władzy

18.45 - 19.00 Przerwa na kawę


19.00 - 20.00 Dyskusja kończąca, którą poprowadzi prof. Bogdan Szlachta


______________________

Kol. Olgierda powinni co niektórzy znać, ze spotkań okołoUPRowskich w krakowskim pubie Still.
Źródło: xportal.pl/viewtopic.php?t=1180


Temat: SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii
Przypomnę coś jeszcze
http://rpr.net46.net/inde...c=display&sid=8

List niezamknięty Dziecięcia Bożego Andrzeja Zybertowicza
do Dziecięcia Bożego Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Szanowny Księże Arcybiskupie, 24 czerwca 2008 Gazeta Wyborcza opublikowała tekst pt. „Abp Życiński: Książka o Lechu Wałęsie pełna nieścisłości”. Czytamy tam m.in.
Opracowanie "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" jest pełne nieścisłości i niedopuszczalnych sformułowań.
Wydaje też ,,żenujące świadectwo o recenzentach wewnętrznych" - powiedział KAI abp Józef Życiński. Książka Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka ukazała się nakładem IPN. Jednym z recenzentów opracowania był znany socjolog prof. Andrzej Zybertowicz. Abp Życiński powiedział, że w omówieniu książki, jakie opublikował Andrzej Friszke w sobotniej ,,Gazecie", historyk ten udowodnił, jak wiele nieścisłości i niedopuszczalnych sformułowań zawiera głośne obecnie opracowanie. Zdaniem hierarchy wydaje to także żenujące świadectwo recenzentom wewnętrznym. ,,Już wcześniej zwracano uwagę, że socjolog nie jest kompetentny, by pisać recenzje z najnowszej historii, natomiast Andrzej Friszke udowodnił dlaczego" - dodał.
,,Spodziewałem się, że dziś znajdę w prasie odpowiedź na jego zarzuty. Brak reakcji ze strony autorów i recenzentów jest zjawiskiem znamiennym i smutnym, wydaje mi się, że smutniejszym aniżeli długie kolejki ustawiające się po tę książkę" - ocenił abp Życiński.
Jeśli tekst ten trafnie zrelacjonował wypowiedź Księdza Arcybiskupa dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, to czuję się zmuszony, by prosić ekscelencję o:
1) wybaczenie;
2) wyjaśnienie;
3) wzięcie pod rozwagę.

1. Proszę o wybaczenie, iż nieostrożnie uznałem się za osobę kompetentną
dla recenzowania w/w książki. Oto źródła mego błędu:
- po studiach na UMK w Toruniu (specjalizacji archiwalna) i UAM w Poznaniu
uzyskałem magisterium z historii;
- doktorat uzyskałem w Instytucie Historii UAM;
- od lat zajmuję się problematyką tajnych służb; jestem m.in. współautorem opublikowanej w Londynie i Nowym Jorku książki „Privatizing the Police-State: The Case of Poland” (Macmillan i St. Martin’s Press 2000) poświęconej tajnym służbom PRL.
Jednak niepomny tego, że habilitację mam z socjologii (Wydział Filozofii i Socjologii UW), podjąłem się recenzowania rozprawy na temat „najnowszej historii”, zapominając, iż socjolog może zajmować się wyłącznie – jeśli dobrze pojmuję sposób myślenia Ekscelencji - chwilą obecną.
Byłbym też wdzięczny, gdyby Ekscelencja wskazał, jaki autorytet już wcześniej zwrócił uwagę, że socjolog nie jest kompetentny, by pisać recenzje z najnowszej historii, a zwłaszcza jak pogląd ten został uzasadniony.
2. Proszę o wyjaśnienie, by Ekscelencja jako profesor, autor wielu dzieł filozoficznych – utrzymanych w ramach zasad kultury logicznej, którą wywodzimy od Arystotelesa - był łaskaw powiedzieć, jakie rozumienie pojęcia „dowód” przyjął w swej wypowiedzi o książce.
Przeczytawszy tytuł w/w tekstu w Wyborczej, myślałem, że Ekscelencja pochylił się na grubym tomem doktorów Cenckiewicza i Gontarczyka i ową „pełnię nieścisłości” osobiście ustalił. Tymczasem z tekstu wynika, że Ekscelencja oparł się na „omówieniu” książki autorstwa prof. Andrzeja Friszke, który to historyk udowodnił [wytłuszczenie AZ], jak wiele nieścisłości i niedopuszczalnych sformułowań zawiera głośne obecnie opracowanie. Nie wiem, jakie rozumienie pojęcia „dowód” Ekscelencja obecnie stosuje, ale w świetle skierowanej do Gazety Wyborczej odpowiedzi autorów książki o Lechu Wałęsie argumentacja prof. Friszke jest tak wadliwa, że nie spełnia kryteriów poprawnego rozumowania.
Z przykrością także stwierdzam, że niebywale łatwo jest Ekscelencję zasmucić. Wystarczy bowiem, że autorzy zaatakowani w wydaniu sobotnim gazety,
nie zareagują już w poniedziałek, by zaistniało „zjawisko znamienne i smutne”. A przecież Ekscelencji na pewno nie jest obce powiedzenie: „gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy”? Gdy zaś Ekscelencja zapozna się z odpowiedzią autorów książki o Lechu Wałęsie na recenzję prof. Friszke, może uznać, że pośpiech z jakim ów historyk zabrał się za krytykę książki, musiał gospodarzom piekła przysporzyć niemało radości.

3. Prośba o wzięcie pod rozwagę, iż Ksiądz Arcybiskup w swej wypowiedzi zaprzeczył zasadzie rzymskiej (ale stanowiącej też ważną część kultury chrześcijańskiej): audiatur et altera pars. Dlaczego Ksiądz Profesor oparł się jedynie na „omówieniu” Andrzeja Friszke? Dlaczego sam nie zapoznał się z książką lub nie poczekał na reakcję jej autorów na zarzuty prof. Friszke? Czyżby Ekscelencja rozumował tak: nie warto czytać, nie warto czekać na drugi głos, ani nie trzeba mozolnie dochodzić do własnych ustaleń – jakie konkretnie nieścisłości zawiera ksiażka, ile ich jest etc., gdyż z natury rzeczy prawda jest po stronie Gazety Wyborczej?
Obawiam się wszakże, że gdyby św. Tomasz miał wobec skodyfikowanych przez Stagirytę zasad kultury logicznej stosunek taki jak Ekscelencja (w przytoczonej wypowiedzi), to zamysł pogodzenia Wiary i Rozumu nigdy by mu się nie powiódł.

Andrzej Zybertowicz
Toruń, 25 czerwca 2008.
Źródło: lysiak.wxv.pl/viewtopic.php?t=57
 
 
Pokrewne
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates